ಅಧೀನ ಇಲಾಖೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧೀನ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
 
1

ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್

ಸಂದರ್ಶಿಸಿ

2 ಬೆಂಗಳೂರು ಬಯೋ ಇನ್ನೋವೆಶನ್‌ ಕೇಂದ್ರ (BBC) ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
3

ಕಿಟ್ಸ್

ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
4

ನಾವಿನ್ಯತೆ ಕರ್ನಾಟಕ

ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
5 ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
6 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
7 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
8 ಜವಹರಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
9 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೋಸೈಟಿ (KSTePS) ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
10 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-06-2020 12:13 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin