ಅಧೀನ ಇಲಾಖೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧೀನ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
 
1

ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್

ಸಂದರ್ಶಿಸಿ

2 ಬೆಂಗಳೂರು ಬಯೋ ಇನ್ನೋವೆಶನ್‌ ಕೇಂದ್ರ (BBC) ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
3 ಕೆ-ಟೆಕ್‌ ಇನ್ನೋವೆಶನ್‌ ಹಬ್‌  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
4 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
5 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
6 ಜವಹರಲಾಲ್‌ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ  ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
7 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೋಸೈಟಿ (KSTePS) ಸಂದರ್ಶಿಸಿ
8 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-12-2019 10:22 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin