ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ವಿವರ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1  
ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನಿಯಮಗಳು 2020

ITBT 26 ADM 2020 

Dated:22.06.2020

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  3.22 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
2  

1.Call for Proposals for starting Skill Vigyan Programme in Partnership with Department of Biotechnology, GoI

2. Format for Submission of Proposals for starting Skill Vigyan Program in Partnership with Department of Biotechnology, GoI

 Last date to submit the proposal is 30th July,2020.  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  2.7 MB

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-07-2020 08:10 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin