ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖಾ ಆದೇಶಗಳು

  ಕ್ರ.ಸಂ.  

 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1

 ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿ 2017-2022 ITD 04 MDA 2017, Date: 4/10/2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1.1 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

 ಕರ್ನಾಟಕ ಇ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ನೀತಿ 2017-2022 ITD 09 PRM  2017 Date: 01/12/2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ಯುವ ಯುಗ  ಯೋಜನೆ 2017-18 ITD 75 ADM 2017 Date: 29/06/2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

856 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

 ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕಾ ಹಾಗೂ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್‌  ಶ್ರೇಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರ, ಐಐಐಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ITD 76 ADM 2017 Bengaluru Date: 04/07/2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

856 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

 ಬ್ರೌನ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಕಲಸ್ಟರ್‌, ಹುಬ್ಬಳಿ ITD 77 ADM 2017 Bengaluru Date: 04/07/2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

756 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

 ವಿ.ಎಲ್‌. ಎಸ್.ಐ. ಇನ್ಕ್ಯೂಬೆಶನ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ, ಹುಬ್ಬಳಿ ITD 147 ADM 2017 Date: 04/07/2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

856 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

 ಸೈಬರ್‌ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ  ಸ್ರೇಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರ ITD 148 ADM 2017 Date: 04/07/2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

 ಕರ್ನಾಟಕ ಅನಿಮೇಶನ್‌,  ವಿಜುಯಲ್‌   ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್‌, ಗೇಮಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಕ್ಸ್‌   ನೀತಿ  2017-2022

ITD 13 PRM 2016 Date: 28/07/2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

856 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

 ಗ್ರಾಮೀಣ ವೈ-ಫೈ ITD 83 ADM 2017 dated 21.07.2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1.15 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
 10  ಐಟಿ ವಿಜನ್‌ ಗ್ರೂಪ್ ITD 35 PRM 2015 Dated:02.01.2016 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

856

ಡೌನ್ಲೋಡ್
11  ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2016 ITD 212 ADM 2016 Bangalore Dated:08/09/2016 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1.5 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
12  ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2015 ITD 302 ADM 2015 Dated:26.08.2015 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

914 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
13  ಐಟಿ/ಐಟಿಇಎಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ITD 180 PRS 2015 Dated:15.10.2015 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
14  ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ITD CI 180 SPI 2018 dated 3.6.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1.5 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
15   ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಫೈಬರ್‌ ಕೇಬಲ್‌ ಅಳವಡಿಸಲು   ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

ITD 23 PRM 2000

Dated:04 July 2000

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1.6 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
16  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಟೆಲಿಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್‌ ನೆಟ್‌ ವರ್ಕ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆ   ಬಗ್ಗೆ

ITD 23 PRM 2002 dated:18.02.2002

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1.4 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
17  ಕರ್ನಾಟಕದ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು  ಹೆಚ್ಚಿಸಲು  ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ  ಎಂಜಲ್‌ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ITD 27 PRM 2015 Dated:27.11.2015

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

2 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
18  ಕರ್ನಾಟಕ ನವೋದ್ಯಮ ನೀತಿ 2015-2020 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

KBITS/153/EOP1/2015-16/324

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

956

ಡೌನ್ಲೋಡ್
19  ಕರ್ನಾಟಕದ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ  ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ  ಮಾರುಕಟ್ಟೆ   ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

KSEDC/ITS/MC/EOI-POQ/2016:17 Dated:06.09.2016

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
20  ಒಡಕುಂಟುಮಾಡುವ /ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು / ವ್ಯವಹಾರ   ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿಗಳು / ನಿಯಮಗಳನ್ನು   ರಚಿಸುವುದು

ITD 27 PRM 2015 Dated:27.11.2015

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1. MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
21  ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ   ಸೇವೆಗಳು(ಕೆಬಿಟ್ಸ್)  ವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ   ಸೊಸೈಟಿ ‌ (ಕಿಟ್ಸ್)‌  ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

Proceedings of the Meeting Dated:09.04.2018

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

956

ಡೌನ್ಲೋಡ್
22  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ   ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 

ITD 11 PRM 2018 Bengaluru Dated:20.05.2018

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1.2 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
23  ಕರ್ನಾಟಕ ನವೋದ್ಯಮ ನೀತಿ 2022-2027

ITD 6 PRM 2022 Dated:28.12.2022

ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ

1.5 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
24
ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ಮೆಮೆಬರ್‌ಗಳು

GO 07 AHV 2004

Dated:03.01.2016

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  1.5 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
25  i4 ನೀತಿ

Go ITD 10 PRM 2013 

Dated 16th January 2014

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  4.7 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 26  GO -ER & D-2021-26-KAN

 GO & ER & D-2021-26

Dated 19th December 2020

ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  5.19MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
27
ಐಟಿ ನೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
 

Notification RD 80 MNMU 2021, IT Policy

Dated 25th Feb 2022

ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  236KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 28 GO5 Budget announcements for the FY 2022 23- ITBT 37 ADM 2022  GO ಕಂಡಿಕ 285

ITBT 37 ADM 2022  GO ಕಂಡಿಕ 285

Dated 16th April 2022

ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ    436.53 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 29 GO4 Budget announcements for the FY 2022 23 - ITBT 35 ADM 2022  GO ಕಂಡಿಕ 282   

ITBT 35 ADM 2022  GO ಕಂಡಿಕ 282

Dated 16th April 2022

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  460.54 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 30  GO3 Budget announcements for the FY 2022 23-ITBT 34 ADM 2022  GO ಕಂಡಿಕ 283  

ITBT 34 ADM 2022  GO ಕಂಡಿಕ 283

Dated 16th April 2022

ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ   395.38 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
 31  GO2 Budget announcements for the FY 2022 23-ITBT 33 ADM 2022  GO ಕಂಡಿಕ 281  

ITBT 33 ADM 2022  GO ಕಂಡಿಕ 281

Dated 16th April 2022

 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   455.54 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
32  GO1 Budget announcements for the FY 2022 23-ITBT 32 ADM 2022  GO ಕಂಡಿಕ 280  

ITBT 32 ADM 2022  GO ಕಂಡಿಕ 280

Dated 16th April 2022

ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ   273.48 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್  
33  Budget Para 142  GO  

Budget Para 142  GO

Dated 12th April 2022

ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 401.16 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್
34  ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ ನೀತಿ (ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ) 

ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರ ನೀತಿ (ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ) Dated 7th May 2022

ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  703.01 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
35  
ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ 
(CoE) ಪದದ ವಿಸ್ತರಣೆ - GO
ITBT 60 ADM 2022 GO Kar-Dated 21st June 2022  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  274.78 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
36  Exemption-For-Certain-Establishments-From-Application-Of-Industrial-Employment-Standing-Order-Act-1946-In-Karnataka  LD 349 LET 2018 DATED 25th Sept 2019  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 1.29 MB   ಡೌನ್ಲೋಡ್
37  TAP GO ITBT DEPARTMENT ITBT 84 MIS 2022 GO DATED 19th Aug 2022  ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ  302.94 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
38 Sanction of Incentives to Applied materials    ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 694 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
39 ELEVATE women   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 845 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
40 Tower Semiconductor GO   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 258 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
41 Sanction of Incentive Techren Batteries Pvt Ltd   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 464 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
42 Sanction of Incentive toExide Energy Solutions Ltd   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 398 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
43 NominationofKIADB-Project Implementation Agency ITBT08MDA2021   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 612 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
44 Centre of Excellence for Efficiency Augmentation-CoE-EA   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1374 KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
45 Appointmen to Project Management Agency[PMA]IFCI   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2241 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
46 Ktech-VriddhiScheme   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 159 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
47 Establishment of Centre of Excellence in Design- ITBT 72 ADM 2023 GO   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 598 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

48 Establishment of Centre of Excellence in Wireless and Wired Technologies in Karnataka (COEWWT) - ITBT 71 ADM 2023 GO   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1437 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

49 ldentification, evaluation and commercialization of grass-root innovations to solve local problems-lmplementation   ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 738 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

50 Approval for establishment of Centre of Excellence in Design. ITBT 72 ADM 2023 - DESIGN GO ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 801.74 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

51 Establishment of 'INNOVERSE' - Incubation centre for Startups ITBT 69 ADM 2023 - INNOVERSE GO ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
52 Sanction of Incentivesunder the Special Incentives Scheme for ESDM Sector 2020-25   ITBT 02 MDA 2024 -  GO ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.10 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-03-2024 12:59 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080